عذاب  وجدان كه خيلي از افراد, حتي اونايي كه از خودشون فكر ندارند هم ازش فراريند ,چيزيست كه از ازليت وجود داشته و هيچ ربطي به فلسفه شيخ اشراق و نظريات كانت يا اسپينوزا ندارد.وجدان فراتر از هر ماده است. گذر زمان و مسير تكويني و تعارضات سبب بروز و بالقوه كردن وجدان به صورتهاي مادي مي گردد..اما اين براي رهايي از اين عذاب كافي نبود پس چشم هايمان را آينه درونيات خود قرار داديم تا زماني كه زبان قاصر از بيان بود اين انعكاس راهمان را به ما بنماياند.و اينك در هر لحظه تصويرمان در آينه ما را تماشا مي كند.تصويرمان.....

سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ توسط راهبه نظرات ()
تگ ها: