در باره مدرک کردان گوید:تشویق

انگشت جهانیان به دندان
از مدرک دکترای کردان

چون کار به مجلس اوفتادش
شد موقع رای اعتمادش ،

گویند یکی ز جمع مجلس
پرسید که ای تو شمع مجلس ،

پیش از تو به مسند وزارت
بودند رجال با وزانت

در علم و ادب همه کمابیش
بودند بزرگ دوره خویش

جمعی همه با صفات ذاتی
با سابقه مبارزاتی

بس رنج و شکنجه دیده بودند
زندان ستم کشیده
بودند

اکنون تو به چنته ات چه داری
دارای کدام افتخاری ؟
!

فرمود که من ز جمله پیشم
آیینه روزگار خویشم

جز کار و سوابق اداری
"
پی اچ دی" یی دارم  افتخاری

یک مدرک دکترای آکسفورد
ممهور به مهر شخص جان فورد
!

مجلس چو شنید گفته ، دادش
یکپارچه رای اعتمادش

گفتند وزیر شو به شادی
در دولت احمدی نژادی

گفتند تو نور چشم مایی
البته نبود اگر مشایی
!!

          ***

یک هفته نرفته شد مدلّل
آن مدرک دکتراست مختل

یک مرتبه تقّ آن درآمد
بُن پایه لقّ آن درآمد

معلوم شد از طریق تحقیق
بر مردم رند نه ، که هر بیق ،

کردان نه که دکترا ندارد
لیسانس هم از قضا ندارد
!

خود گفت مرا به جعل دادند
خرمهره به جای لعل دادند
!

              ***

افسوس به مسند رجایی
کردان بنشسته و مشایی

هر کس به زمانه دل ببندد
البته به ریش خود بخندد
!!

این شعر را یکی از اساتید نازنین دانشگاه همیشه محبوبم ،دانشگاه تهران سروده :  دکتر محمد رضا ترکی که دقیقا ۵ سال پیش افتخار شاگردی این بزرگوار را داشتم.تنها استادی که سر کلاس کتابهای کسل کننده انتشارات سمت را درس نداد بلکه گلستان را شروع کرد وما هم یک ترم با این استاد عزیزهمراه شدیم و  در گلستان گشتی زدیم.

به افتخار تمام دانشگاه تهرانی ها تشویق

چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧ساعت ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ توسط راهبه نظرات ()
تگ ها: