تقویم تاریخ....

امروز تاریخ جالب انگیزی داره ،دو تا 87 کنار هم قرار گرفتن!!!!!

                                ٧/٨/٨٧

/ 2 نظر / 11 بازدید
مه

چه جالب 87 87[لبخند] ایتالیا ایتالیا[لبخند] من طرفدار پروپاقرص پیرلو هستم[گل]

تخته خاکستری

سر و شکل تازه‌تان مبارک...و علیرضا زرین دست هم به این جور تاریخ‌ها ایمان دارد. می‌گوید برکت دارند.