فروغ......

...

در اضطراب دستهاي پر,

آرامش دستان خالي نيست,

خاموشي ويرانه ها زيباست،

                                 ...

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
عليرضا

فقط با کلمه ها بازی کرده. کجای ويرانی زيباست؟ کجای فقر زيباست؟ کجای بد بختی زيباست؟ کی گفته که دستای پر آرامش ندارند؟ خوب هم دارند. شما دستای همه رو پر کنيد اون وقت می بينيد که چه آرامشی همه جا حکم فرما بشه.