......

افسوس که آن نئی که من دانستم.

تولدت مبارک.

/ 1 نظر / 8 بازدید
هانيه

آری. اگر منم روز تولدش رو می دونستم حتما تبريک به خصوصی می گفتم. اشتباه نگيريا. منظورم تولد ياسی بود....