چشم هايش.......

ما امروز راه به را پیچ امین الدوله دیدیم.و باز تاکید می کنم این بشر خیلی پرررررررررررررررررررررررررو....دیگه حرفی برای گفتن ندارم .این یک

 استثناء در جهان آفرینشه.......خدایا این دیگه کیه آخه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟......

/ 1 نظر / 5 بازدید
عليرضا

آره . بعضيا پر رو هستند مثه چی!!! اين مثه چی در جهت بين المللی کردن بودااا.