......

او هم رفت.....

و به راستي كه چه ناگاه زودها دير مي شوند......

                                                                       قيصر

/ 2 نظر / 14 بازدید
علیرضا

خدایش بیامرزاد. رهروانش بیشمار.

حميد رضا

وای جای خالی او چه . . . . . . . . . . ؟/ من آپ شدم