.......

انصاف کجا رفت؟ببین مدرسه کردند      جایی که در آن میکده بنیاد توان کرد

.............            ................

از بس که نازک است تن بی نظیر او      پیداست هر چه می گذرد در ضمیر او

............            ................

خواه از زبان ناقوس خواه از لب مسیحا       صاحبدلان شناسند  آواز آشنا را

/ 1 نظر / 11 بازدید
mehdi

ميای واسه هم لينک بذاريم؟