خداحافظ ای آبی روشن عشق......

دقیقا ۴٨ ساعته که نخوابیدم فقط هندزفری تو گوشم و دارم Gipsy king گوش میدهم.....سر درد وحشتناکی که با هیچ آرامبخشی خوب نشده....دیگه حتی نمی دونم برای حرف زدن باید از چه کلماتی استفاده کرد....اگه این صدا دوام بیاره ....واقعا سر دوراهی موندم.....

/ 0 نظر / 4 بازدید