ز ن د گ ی..............

زندگي ارزش ندارد ولي هيچ چيز هم ارزش زندگي را ندارد.31.gif

                                                      

/ 3 نظر / 11 بازدید
عليرضا

امروز حوس رياضی کردم: اشتراک ۲ تا مجموعه تهی؛همواره تهی است. . . . پس بيابيد پرتقال فروش را؟

هانيه

(.......... پسورد و اين سوسول بازيها رو بذار کنار. از خر شيطون بيا پايين . بگو خودم بيام با باتوم!!!! بزنم قفل و بشکونم ) به قول يه نفر که يه زمانی ۱ متر با ما فاصله داشت !!!

عليرضا

بدين وسيله املای لغت «هوس» در نظر قبل بنده تصحيح می گردد.