25 شهریور.....

امروز ٢۵ شهریور است.این نکته چقدر مهمه؟؟؟؟؟......شاید سال گذشته مهم بود چون دقیقا" در چنین روزی از پایان نامه امون دفاع کردیم(صیغه جمع به کار بردم تا یادت باشده که ما جمع بودیم)

امروز ٢۵ شهریور است.این نکته چقدر مهمه؟؟؟؟؟......شاید دو سال پیش مهم بود چون دقیقا" در چنین روزی کنار دریا ایستاده بودم.اونقدر مواج بود که  ترس تا مغز استخوانم نفوذ کرده بود.بارونی که پاهامو تا زانو غرق در آب کرده بود.ولی برام مهم نبود تو اون لحظات فقط داشتم خودم رو تخلیه میکردم.انرژی یک بغض یک ماهی بود که تو گلوم گیر کرده بود ومن داشتم به تعادل میرسوندمش.

امروز ٢۵ شهریور است.این نکته چقدر مهمه؟؟؟؟؟.....شاید تاریخ تولد مجازی یک دوست باشه.یه دوست مجازی درست مثل فیلم ماتریکس .فکرم مدتیه اینو بهم میگه که یه دوست خیالی که واقعا" دوستت باشه بهتر از یه دوست واقعیه که خیال کنی دوستته!!!!نمیدونم فکرم اساسا"درست میگه یا نه؟؟شاید ٢۵ شهریور یه سال دیگه بهتر بشه قضاوت کرد.

امروز ٢۵ شهریوراست.این نکته چقدرمهمه؟؟؟؟؟....شاید ۶٠ یا هفتاد سال پیش مهم بوده .دقیق نمی دونم چه بلایی سر رضاخان اومده.چون هیچ وقت تاریخ رو دوست نداشتم.فقط میدونم یه بلایی برسر این ملت وارد شده.(عکس استعفانامه ،از قرار معلوم روز استعفای رضاشاه کبیر بوده....)

امروز ٢۵ شهریور است.این نکته چقدر مهمه؟؟؟؟.....شاید چند ساله دیگه تو یه جایی،یه کسی ،یه کاری کنه که بازهم این تاریخ برا م مهم بشه.در هر حال امروز مهمترین روز از مابقی عمر من است.چون علی الحساب امروز رو خدا گذاشته تو پرونده امون.

/ 2 نظر / 13 بازدید
محمد حسین لطفی

سلام خیلی ممنون که سر زدی[گل][گل][گل]