بنفش می شويم......

به جون خودم امروز از اون روزا بود.كار پرسشنامه كه به سلامتي تموم شد.

آقا هيبت, كه با لهجه زيباي ارمني گوش تمام حضار رو نواخت.

نارنجي بزرگه, در پي يك اقدام غاقلگيرانه يكي از اين 3نفر رو در منتهااليه سايت به دام اندخت.طرف خودشم كپ كرد......

نكته:امروز از مشكي پررو خبري نبود !!! يعني كجا بوده......؟؟!!!

شاهرخ خان تهديد كرد هر كي به سيستمش دست بزنه خونش پاي خودشه...!!!

 براي اولين بار من و يكي از اون 3نفر نسبت به رد شدن نارنجي كوچيكه واكنش نشون نداديم(كه البته هيچ وقت واكنش نشون نمي ديم همش شوخيه!!!؟)نفر سوم براش سوال پيش اومد .اما ثانيه اي بيش نگذشته بود كه واكنش نشون داديم ,چه واكنشي .......چون نارنجي كوچيكه كه انگار از اين عدم توجه گروه 3 نفره سر خورده شده بود برگشت به سايت.....چه برگشتني !!!چشمتون روز بعد نبينه.....يه دفعه تبديل شد به بنفش ياسي .فك كن با اون ابروهاي تاجي و تي شرت ياسي چي شده بود. ما هم به افتخار اين تغيير و تحول براش زديم:

  تاب بنفشه مي دهد طره مشك ساي تو

                                             پرده غنچه مي درد خنده دلگشاي تو

                                    

/ 1 نظر / 5 بازدید
هانيه

مداد رنگی نارنجی پر رنگ من گم شده. تو نديديش؟